Omlastningsstation Ahla

Omlastningsstation Ahla

Pågående projekt Omlastningsstation Ahla Anläggande av omlastningsstation och dagvattenreningsanläggning Byggherre Laholms Kommun Projektör Norconsult AB Byggtid mars – augusti 2018 Platschef Mattias...
Pumpstation Hedhuset

Pumpstation Hedhuset

Pågående projekt Pumpstation Hedhuset Komplett byggnation av avloppspumpstation Byggherre Laholmsbuktens VA Projektör Tyréns AB Byggtid September 2017 – November 2018 Platschef Jesper...
Halmstad Museum

Halmstad Museum

Pågående projekt Halmstad Museum Markarbete avseende om- & tillbyggnad av Halmstad Konstmuseum. Byggherre Wästbygg Projektör Byggtid Januari 2018 – Juni 2019 Platschef Jesper...
Överföringsledningar Hedhuset-Ängstorp

Överföringsledningar Hedhuset-Ängstorp

Pågående projekt Överföringsledningar Hedhuset-Ängstorp Utförande av Va-ledningar och avloppspumpstation Byggherre Laholmsbuktens VA Projektör Tyréns AB Byggtid september 2017  –  november 2018 Platschef Jesper...
Nytt ställverk i Barsebäck

Nytt ställverk i Barsebäck

Pågående projekt Nytt ställverk i Barsebäck Utförande av ny stamnätsanläggning Byggherre Affärsverket Svenska Kraftnät Projektör Siemens Byggtid september 2017 –  november 2019 Platschef Jin...