Sandgatan i Falkenberg

Sandgatan i Falkenberg

Referensprojekt Sandgatan i Falkenberg  Jonab har fått i uppdrag av Falkenbergs kommun att ändra gatusektionerna för att få plats med nya gång- och cykelbanor och på så sätt sammanbinda centrum. Utöver detta omfattar projektet flytt och komplettering av signalkablar...
Padelhall i Falkenberg

Padelhall i Falkenberg

Referensprojekt Padelhall i Falkenberg Här utför vi förberedande arbeten för padelhall. Utöver detta anlägger vi även utomhusbanor samt parkering till besökare. Beställare Kynningsrud Byggtid Våren/sommaren 2021 Platschef David Petterson Arbetsledare Patrik Jarhult...
Paviljonger på Östergårdsskolan

Paviljonger på Östergårdsskolan

Referensprojekt Paviljonger på Östergårdsskolan  Projektet omfattar markarbeten för paviljongetablering samt mindre åtgärder på befintligt skolgårdsområde.   Beställare Halmstads kommun Byggtid Våren 2021 – Sommaren 2021 Platschef Jesper Strandberg...
Nybyggnad av Spillplatta på Halmstads Flygplats

Nybyggnad av Spillplatta på Halmstads Flygplats

Referensprojekt Nybyggnad av Spillplatta på Halmstads Flygplats  Mark och betongarbete för nybyggnad av spillplatta för ny tankanläggning. Utöver detta anläggs nya anslutningsvägar med vändplats.   Beställare Halmstads Flygplats Byggtid Våren 2021 Platschef...
Exploateringsområde Våxtorp

Exploateringsområde Våxtorp

Referensprojekt Exploateringsområde Våxtorp  Markarbetet för uppförande av nya villagator med tillhörande VA, el, fiber och belysning.   Beställare Laholms kommun Byggtid Våren 2021 Platschef Jin Lam  ...